redakční systém Actavia stránky Solen Software

Webový informační systém Actavia

Actavia je moderní webový produkční systém. Stavíme nad ním různé typy aplikací – redakční a rezervační systémy, e-learningové a testovací aplikce, e-shopy, informační weby.

Nejvýraznější specializací Actavie je ale komplexní řešení pro redakce vědeckých časopisů.

 Představení systému Actavia v PDF

Systém vykazuje tyto základní rysy:

  • Přístup založený na rolích – umožňuje přidělit jednotlivým typům uživatelů potřebné funkce a povolit nebo zakázat přístup k citlivým datům. Hlavní typické role v průběhu recenzního řízení jsou autor, recenzent (reviewer), redaktor (managing editor), editor (associate editor), typograf (layout editor) a člen redakční rady. V některých redakcích přicházejí v úvahu role správce webu, předplatitel, správce uživatelů – podle zvyklostí při dělbě práce.
  • Systém nastavení práv je vysoce variabilní, z jednotlivých práv jsou role „složeny“. Díky tomu je možné role vytvořit podle zvyklostí dané redakce. Nakonfigurovat lze téměř libovolné nastavení včetně individuálních práv vůči konkrétnímu článku.
  • Workflow článku – přesně určená cesta, kterou článek prochází systémem, při implementaci nastavujeme podle zvyklostí zákazníka.
  • Úkoly – pohledy na položky vyžadující pozornost zobrazují pouze články, které potřebují nějaký zásah uživatele. Ostatní články čekající na akci někoho jiného zůstávají v tomto pohledu skryté, je však možné je snadno zobrazit.
  • Kontext akcí – systém sám podle stavu článku nabízí úkony, které mohou být v daném okamžiku provedeny.
  • Autorizační odkazy – do e-mailů, které systém posílá uživatelům, vkládá unikátní odkazy, které umožní identifikaci i bez zadání jména a hesla. Na jeden klik se tak uživatel dostává přímo na místo, které vyžaduje zásah.
  • Komfortní CMS – Actavia je sama o sobě velmi silný CMS webový systém. Umožňuje tvorbu webových stránek bez znalosti jazyků HTML, CSS či JavaScript, které se na pozadí používají. Actavia obsahuje tři různé způsoby tvorby obsahu – stylový editor, zjednodušenou textovou notaci a plnohodnotný WYSIWYG editor. Na stránky lze snadno vkládat různé objekty, jako video, obrázkové galerie, velkou grafiku, flash bloky, záložky a karusely, seznamy aktualit apod.
  • Přílohy – Actavia umí ke každému článku připojit libovolné množství příloh, na webu tak mohou být snadno dostupné další zdroje článku – grafika ve vysokém rozlišení, tabulky, videa.
  • Pokročilé importy – Actavia obsahuje sofistikované algoritmy pro import článků přímo z DTP programu – články není nutné popisovat položku po položce, celý popis se načte najednou. Pro export na CrossRef je důležitý také seznam referencí (citací) a podrobná analýza každé z nich.
  • Automatizované exporty – Actavia umí exportovat články na CrossRef a jiné vědecké databáze, jako je např. PubMed. Obsahuje skryté „vědecké“ hlavičky pro roboty ostatních vědeckých databází. Každý článek lze také snadno provázat na desítky dalších webových služeb jako sociální sítě, bookmark služby apod.

Actavia pro odborné časopisy

Pokud pracujete v oblasti publikace odborných časopisů, víte, že dohlížet na rukopisy při recenzním řízení bývá náročné. Díky systému Actavia však může být jejich zpracování rychlé, snadné, efektivní, spolehlivé a příjemné.

Systém Actavia, jehož základy byly položeny už v minulém století, byl vytvořen, aby šetřil čas a energii vynakládané na administrativní a manažerské úkoly související s redakční prací na časopisu. Dosahuje toho díky zjednodušení vedení evidence, zefektivnění a zpřehlednění redakčního procesu a automatizaci řady postupů mezi podáním článku a publikací. Takto můžete ušetřit hodiny, nebo dokonce dny práce, zároveň se i významně zkrátí doba mezi podáním rukopisu autorem a zveřejněním článku. Odpadají také náklady na tisk dokumentů, poštovné nebo vytváření papírových kopií. A v neposlední řadě se zvyšuje vědecká a publikační kvalita časopisu – zásadní je zrychlení indexace a elektronické publikace.

Actavia je komplexní systém, který sdružuje podání rukopisů, sledování jejich postupu celým procesem, správu recenzentů, korespondenci, automatizované upozorňování na důležité události, rozhodování o přijetí/nepřijetí článku, plánování čísel, správu uživatelských dat, tvorbu a export metadat pro externí databáze (CrossRef, PubMed, Google Scholar…) a integraci s tiskovou a online publikací (včetně Ahead of Print) – vše v jednom uživatelsky přívětivém systému přístupném přes intuitivní, jednoduché a moderní uživatelské rozhraní. Díky tomu je možné mít o každém kroku dokonalý přehled a vše snadno řídit.

Actavia je webový systém – vstupuje se do něho přes webový prohlížeč, takže se všichni zúčastnění (redaktoři, autoři, recenzenti, typografové…) mohou dostat ke své práci kdekoli a kdykoli mají přístup k internetu.

Všichni mají zároveň k dispozici přehledné seznamy s úkoly, které shromažďují veškeré důležité informace na jednom místě.

 Stáhněte si výčet funkcí sestavený pro redakce

Implementace

Časopisy mohou být nasazeny na Actavii během hodin (čistá instalace) až dnů (konfigurace vlastní webové aplikace) či týdnů u složitějších instalací či komplikovanějších importů.