redakční systém Actavia stránky Solen Software

Centrální správa DOI

  • přidělování DOI z více pracovišť
  • centrální pracoviště získává informace o všech přidělených DOI
  • podrobné nastavení práv nad každou řadou DOI
  • možnost přidělení DOI jednorázovým publikacím, sborníkům, jejich jednotlivým příspěvkům apod.
  • získávání cited-by dat
  • souhrnné vyúčtování i rozúčtování poplatků CrossRef dle organizační struktury

Systém Actavia nabízí dva rozdílné nástroje pro přidělování DOI:

1) Články časopisů

Ačkoliv je článek časopisu jedním z objektů, kterým lze DOI přidělit ručně, je pro ně daleko vhodnější použít redakční modul systému Actavia s modulem citačních databází. Na rozdíl od neperiodických DOI mají články z časopisů pevně danou strukturu – toho Actavia využívá k daleko větší automatizaci. Popis DOI vytváří systém sám při importu z InDesignu. Celé číslo časopisu včetně všech popisů lze importovat doslova za pár vteřin.

2) Ruční přidělování DOI

CrossRef dovoluje přidělit DOI zhruba dvaceti různým typům objektů v mnoha variacích – od knih a časopisů přes normy, technické zprávy či vysokoškolské práce až po jednotlivé příspěvky z konferencí, kapitoly knih nebo dokonce jednotlivé komponenty jako obrázky či tabulky. Všechny tyto typy DOI Vám Actavia umožní správně popsat a povede Vás při jejich tvorbě. Popis DOI vzniká ručně – položku po položce. Funkčnost importu u manuálně tvořených DOI vzhledem k rozmanitosti popisovaných materiálů použít nelze.

Velké organizace mohou pod jednou registrací na CrossRefu přidělovat DOI z více pracovišť – typicky několik redakcí časopisů plus registrace neperiodických DOI, může jít i o více nezávislých instalací Actavie. Díky modulu Centrální správa DOI můžeme sledovat všechny přidělené DOI z jednoho místa.


Schéma distribuovaného přidělování DOI u více instalací systému Actavia:Jedna z instalací musí obsahovat modul Centrální správa DOI, pak lze získávat údaje o přidělených DOI i z jiných pracovišť. Každé pracoviště přiděluje a řídí DOI v rámci své vlastní řady, strukturu vytvářených DOI lze libovolně nastavit. Všechna potřebná data se následně distribuují na centrum, které má tak přehled o všech DOI přidělených v organizaci a dokáže vytvořit i sestavy podle času a nákladových středisek.

DOI můžeme přidělit prakticky jakémukoliv tištěnému či elektronickému dokumentu, který má svůj plný text dostupný na internetu (ať již volný nebo placený) – všechny dostupné typy DOI uvádíme níže.

V systému Actavia lze pohodlně registrovat např. DOI pro knihu a zároveň podřízená DOI pro její kapitoly – můžeme se i rozhodnout přidělit DOI jen některým kapitolám (totéž platí i třeba pro sborník a jeho příspěvky). Automaticky vytvořená webová stránka patřící k DOI (tzv. „response page“ – stránka, kam se dostane uživatel po kliknutí na DOI ve formě odkazu kdekoliv na internetu) pak obsahuje i odkazy na její podřízené DOI.

Pokud se rozhodneme podřízená DOI neregistrovat, je vhodné doplnit na „response page“ obsah (knihy, sborníku…) – to nám usnadní editor Actavie, s jehož pomocí umístíte lehce na web prakticky cokoliv.

Actavia má vestavěnou řadu algoritmů, které kontrolují správnost zadávaných dat – např. ověří, zda vložené ISBN patří Vaší organizaci.

K dispozici máme některé i doplňující funkce – např. můžeme propojit ručně vytvořený DOI na schválený článek recenzního systému (bude se hodit třeba při registraci DOI pro některý z článků supplementa, který prošel recenzním řízením v systému Actavia) nebo změnit DOI či jeho typ.

To vše vytváří unikátní aplikaci komplexně pokrývající tuto oblast.

Přehled typů DOI

art – Články Actavie

Tento typ DOI nelze založit ručně, pochází z redakční části systému Actavia a v přehledu je jen pro úplnost. Setkáte se s ním ale u položek, které jsou replikované z „časopisových“ instalací Actavie.

journal – Časopis

DOI na úrovni celého časopisu.

journal_issue – Číslo časopisu

DOI můžeme přidělit také na úrovni čísla časopisu. Redakční instalace Actavie má tvorbu DOI pro články a čísla automatizovanou. Pouze mimořádná čísla (jako supplementa), kde nechceme přidělovat DOI jednotlivým článkům, je vhodné tvořit ručním procesem.

book – Jednosvazková kniha

Spadají sem všechny jednosvazkové knihy bez ohledu na to, zda jde o dílo jednoho autora, soubor příspěvků různých autorů nebo práce encyklopedického typu.

book_series – Svazek knižní série

Knižní série je vícesvazková periodická práce, která má přidělené ISSN.

book_set – Svazek knižního souboru

Knižní soubor je vícesvazková neperiodická publikace, nemá ISSN.

proceedings – Samostatná konference a její sborník

Jedná se konferenci a její sborník, který není vydáván jako série – nemá ISSN.

proceedings_series – Konference a sborník – část série

Do této skupiny patří konferenční sborník vydávaný jako série, má také přidělené ISSN.

sa_component – Sada nezávislých komponent

DOI lze přidělit také menším celkům (skupině doplňkových komponent), které patří do nějakého většího rodičovského objektu, který již má registrovaný DOI (musí být vytvořen při dřívějším uložení nebo přes jiný registrační proces).

dissertation – Vysokoškolská kvalifikační práce

Jde o vysokoškolské práce, které nebyly publikovány knižně nebo v časopise – typickým příkladem může být dizertace.

report-paper – Technická zpráva, working paper

Technické zprávy, koncepty, working paper…, pokud nejsou součástí série – nemají ISSN.

report-paper_series – Technická zpráva, working paper – část série

Technické zprávy, koncepty, working paper…, které jsou součástí série – bylo jim přiděleno ISSN.

standard – Norma

DOI můžeme registrovat také pro normy. Není nutné přidělovat nový DOI pro každou verzi normy (ale je to možné).

database – Databáze

DOI lze přidělit celým databázím (k tomu slouží tento typ).

dataset – Soubor dat

Jedná se o menší datový celek – databázový záznam nebo soubor dat – patřící pod nějakou databázi.

journal_article – Článek časopisu

Tento typ použijete nejspíš jen výjimečně, protože články časopisu je mnohem snazší registrovat automaticky přes redakční část systému Actavia.

component – Doplňková komponenta

Pod tento typ spadají nejrůznější doplňující informace, jako jsou obrázky, tabulky nebo videa.

content_item – Část obsahu

Typicky jde o entitu zařazenou v obsahu práce (např. kapitolu, oddíl apod.).

conference_paper – Příspěvek z konference

Jednotlivý příspěvek z konference.