redakční systém Actavia stránky Solen Software

Komplexní řešení pro odborné časopisy

Actavia je unikátní moderní webový systém (web based system), který Vám v přehledné formě umožní plně spravovat Váš časopis.

  • vytváření a skládání ročníků a čísel
  • zveřejnění čísla i jednotlivých článků k určitému datu
  • zpřístupnění plných verzí článků k danému datu
  • různé typy předplatného
  • prodej jednotlivých článků přes platební brány (pay-per-view)

Správa časopisů

Actavia je propracovaný webový systém, který usnadňuje správu časopisů, lehce zvládá i mnoho periodik najednou. Díky řadě speciálních funkcí (recenzní modul, vazba na citační databáze…) je výborným systémem pro publikaci vědeckých časopisů.

S pomocí Actavie jednoduše a přehledně zpracujete ročníky, čísla i jejich obsah. Díky unikátnímu importu z InDesignu dostanete během pár minut kompletně popsané články do systému a k danému termínu je zveřejníte. Stejně snadno rozhodnete i o zpožděném zpřístupnění plných textů zvolených článků pro veřejnost – běžní návštěvníci se pak dostanou jen k bibliografickým údajům a abstraktu, plný text uvidí jen předplatitelé nebo ti, kdo si jej zakoupí přes platební bránu. Systém může samozřejmě pracovat i v režimu Open Access.

Publikace

Systém Actavia umožňuje spravovat časopisy, vytvářet a skládat jejich ročníky a čísla. Články lze do čísel hromadně importovat z InDesignu i vkládat jednotlivě. U článků je možné zveřejnit pouze bibliografické údaje a přístup k plnému textu povolit opožděně. (Okamžitý přístup k plnému textu pak mají předplatitelé nebo ti, kdo si článek zakoupí přes platební bránu.)

Schválené články lze na jeden klik zveřejnit v režimu Ahead of Print ještě před tím, než vyjdou jako součást čísla.

Předplatné

Přístup k plným textům článků je možné povolit jen předplatitelům. Jsou rozpoznáni při přihlášení na základě přihlašovacího jména a hesla nebo podle své IP adresy.

Prodej jednotlivých článků

Systém Actavia umožňuje prodávat články také jednotlivě. Návštěvník webu vidí zprvu jen bibliografické údaje a abstrakt, přístup k plnému textu zvoleného článku získá ihned po uhrazení částky přes platební bránu. Momentálně umí Actavia použít brány PayPal, Authorize.net a 2CheckOut, platební modul lze snadno rozšířit o řadu dalších.

Výběr z referencí (impaktované časopisy)