redakční systém Actavia stránky Solen Software

DOI & CrossRef

Actavia může spravovat DOIinformační stránka o DOI, exportovat články i reference na CrossRefinformační stránka o CrossRef, podporuje i další databáze jako PubMedinformační stránka o PubMed, Google Scholar apod. Systém získává i informace o citovanosti článku (CrossRef cited-by).

DOI, CrossRef, citační databáze

  • automatické přidělení DOI,
  • vytvoření a export metadat na CrossRef a PubMed i další XML exporty,
  • vkládání hlaviček Dublin Core a metadat pro Google Scholar,
  • stahování informací o citovanosti článku (CrossRef cited-by),
  • analýza referencí včetně dohledání DOI k referencím a jejich automatického prolinkování na originální zdroj (CrossRef i PubMed).

DOI

Actavia dokáže článku automaticky přidělit unikátní digitální identifikátor DOI – přiřadí jej při schválení článku a hlídá jeho jedinečnost. Vytvoří jak Ahead of Print, tak finální export metadat pro server CrossRef.

Vazba na citační databáze

Actavia umí připravit i jiné XML exporty pro řadu citačních databází, jejich počet průběžně rozšiřujeme. Pro lékařské časopisy je například velmi důležitý server PubMed. Řada jiných serverů si dokáže bibliografický popis brát z tzv. Dublin Core hlaviček, které Actavia vkládá do článků (v případě, že spravuje webové stránky časopisu) – takto jsou doplňována také metadata pro Google Scholar.

Analýza referencí a jejich automatické prolinkování na zdroj

Actavia dokáže automaticky analyzovat reference (citace), dohledat k nim DOI a přidat odkaz na originální zdroj (přes CrossRef i PubMed). Pokročilá analýza referencí je klíčová podmínka pro odeslání plného popisu článku na CrossRef. Úspěšnost parseru Actavie je srovnatelná s nejlepšími světovými algoritmy tohoto typu. Systém se také snaží periodicky dohledávat dosud neprolinkované reference.

DOI, CrossRef

Článku je možné automaticky přidělovat unikátní digitální identifikátor DOI. Systém jej přiřadí při schválení článku a hlídá jeho jedinečnost.


Schéma komunikace mezi Actavií a CrossRef serverem při přidělení DOI


Actavia umí vytvořit jak Ahead of Print, tak finální export pro server CrossRef.

Cited-by data

Má-li časopis aktivní cited-by režim, pak je u článků zobrazována informace o jejich citovanosti společně s odkazy na dokumenty, kde se tyto citace objevují. Data o citovanosti jsou získávána přes službu Cited-by Linking agentury CrossRef. Podmínkou je odesílat v metadatech pro CrossRef také seznam referencí článku – jejich zpracování a odeslání na server CrossRef zajistí Actavia.
Actavia umí ke článkům denně získávat aktuální informace o jejich citovanosti společně s odkazy na dokumenty, kde se tyto citace objevují. Data jsou zjišťována přes službu Cited-by Linking agentury CrossRef, graficky umí zobrazit i přírůstky po zvolených obdobích: