redakční systém Actavia stránky Solen Software

Implementace systému Actavia

Všechny moduly systému Actavia vytvořil náš programátorský tým, jsme zvyklí systém upravovat na míru. Moduly jsou nezávislé, můžete mít pouze recenzní systém nebo třeba jen správu DOI.

Systém běžně konfigurujeme a upravujeme podle potřeb redakce

  • k Actavii je k dispozici spousta dalších modulů - e-learning, testovací aplikace, e-shop, rezervační systém, plánování reklamní kampaní aj.
  • vzhled systému vytváříme na míru vždy, je v podstatě libovolný
  • jsme zvyklí upravovat i funkčnost systému, rozšiřovat ho podle potřeb zákazníků
  • s Actavií dostáváte i přístup na náš vývojový server, kde můžete sledovat, případně i ovlivnit směr vývoje systému

Redakci na míru

Systém při nasazení upravujeme a konfigurujeme na míru konkrétním potřebám redakce přesně podle jejích zvyklostí.

Variabilitu zajišťují i uživatelské role, které určují přístup k jednotlivým úrovním systému. Rozhodují o tom, které části uživatelského rozhraní se dotyčnému zobrazí a jaké akce mu budou umožněny. Příklady rolí jsou např. autor, recenzent, redaktor nebo správce uživatelů – každá role je definována množinou práv (úkonů, které může provádět), práva lze do rolí snadno přidávat nebo je odebírat.

Variabilita a konfigurovatelnost

Systém Actavia je velmi variabilní – můžete ho využít komplexně pro recenzní řízení i správu webu nebo nastavit třeba jen pro správu DOI a exporty do citačních databází, jednotlivá rozšíření se dají zapínat a vypínat.

Totéž platí o vzhledu, který upravíme v souladu s Vaším přáním podle jakéhokoliv grafického návrhu.

Stejnou volnost budete mít i ohledně instalace – Actavia může běžet na našich serverech, na hostingu nebo na Vašem vlastním serveru.

Pro redakce jsme připravili materiál shrnující postup implementace:

 Implementace systému