redakční systém Actavia stránky Solen Software

Zvýšení produktivity

Práce se systémem je bezkonkurenčně rychlá, spoustu věcí, které jste byli dříve zvyklí dělat hodiny, lze zvládnout během desítek sekund.

Actavia znamená významnou úsporu času a energie při správě časopisu

  • zrychlení recenzního procesu
  • zkrácení času potřebného ke zveřejnění (rapid publishing) - pár sekund poté, co Vaši typografové zpracují článek, už visí na webu, okamžitě je odeslán na CrossRef a během pár hodin se objevuje ve vědeckých databázích
  • zvýšení vědecké a publikační kvality časopisu (zrychlení indexace a publikace)
  • Actavia používá velice moderní metody programování - překresluje pouze části stránek, detailní informace zobrazuje v modálních vrstvách, takže není nutné čekat na překreslení celých stránek

Zrychlení recenzního procesu

Systému Actavia přináší díky své jednoduchosti a přehlednosti velkou úsporu času a energie jak u vlastního procesu recenzí, tak celkově při správě časopisu. Významně se zkrátí čas mezi podáním rukopisu a jeho zveřejněním, což vede ke zvýšení vědecké i publikační kvality časopisu.

Zrychlení elektronické publikace

Ahead of Print články lze publikovat pár sekund po importu finální korektury. Okamžitě se inicializuje proces odeslání do citačních databází. Na CrossRefu se článek objevuje během desítek minut, na PubMedu většinou do druhého dne.

Import čísla z InDesignu se chová podobně, kompletně popsané číslo lze na web umístit během pár minut. Lze to udělat i předem a číslo se na webu objeví sekundu po půlnoci k předem danému datu.

Přehledná historie článku

Systém uchovává přehlednou historii všech verzí článku, jejich změn, recenzí, připomínek ke korekturám. Snadno lze dohledat, kdy a kdo se článkem pracoval.